Lena Hermansson

Titel:” Kaffe med kärlek!

Storlek: Liten

Material:Olja

Tankar från konstnären: Kaffepausen är den viktigaste stunden på dagen

Kontakt: lena.hermansson@artemgallery.se