Hans Fredrikzohn

Titel: Vildsvin (Ett självporträtt)

Storlek: 50 x 40 cm

Material: Olja på linneduk

Tankar från konstnären: Återinfört i vår fauna efter många års bortavaro. Ett kraftfullt djur. Största galten fälldes i Östergötland ca 290 kg. Inget man vill möta på svampturen. Mycket skygga, skyddar sina kultingar med stor kraft och målmedvetenhet

Kontakt: hans.fredrikzohn@artemgallery.se