Hans Fredrikzohn

Titel: Vithaj

Storlek: 80 x 60 cm

Material: Olja på linneduk

Tankar från konstnären: Mäktig varelse, en av härskarna i haven. Rödlistad, mycket hotad art. Hänger i Skagen.

Kontakt: hans.fredrikzohn@artemgallery.se